Hranimo se zdravo

Pod zdravom ishranom većina ljudi podrazumeva ishranu kojom se u organizam unose dovoljne količine određenih nutrijenasa. Ovoj činjenici treba dodati i da se ove količine unose blagovremeno tj. da imamo ravnomerno dnevno raspoređeno unošenje, pri čemu namirnice moraju biti zdravstveno ispravne (u pogledu sadržaja metala, mikroorganizama, mikotoksina...).

Družite sa Jumbom na Fejsbuku

Naši proizvodi
Jumbo
Fun&Fit
abc